Ty te moesz mie wasn wizytwk...
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze FILIA W SZPROTAWIE Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka                                                                im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze         FILIA  W SZPROTAWIE

ADRES

67-300 Szprotawa
ul. Sobieskiego 69
tel. 0 (prefix) 68 37 62 718
e-mail: wioozi@wp.pl


DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI

Do zadań biblioteki należy:

1) gromadzenie, opracowywanie, ochrona, przechowywanie i udostępnianie użytkownikom materiałów bibliotecznych, w tym dokumentów piśmienniczych, zapisów obrazu i dźwięku oraz zbiorów multimedialnych, obejmujących w szczególności:

a) literaturę z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych, w języku polskim i w językach obcych,

b) publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy objętych ramowymi planami nauczania,

c) literaturę piękną i dzieła klasyki światowej oraz książki z zestawu lektur dla ucznia,

d) piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej,

e) programy nauczania i podręczniki szkolne,

f) materiały dotyczące problematyki oświatowej regionu;

2) prowadzenie działalności informacyjnej i bibliograficznej;

3) inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej;

4) wspieranie działalności bibliotek szkolnych, w szczególności w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką;

5) wspieranie nauczycieli w realizacji zajęć dydaktycznych i wewnątrzszkolnego doskonalenia.


ZBIORY:

zbiory zwarte – 21 721 wol.,
zbiory specjalne – 152 j. inw.,
czasopisma – 1 533 roczniki.
 
 
 
 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze FILIA W SZPROTAWIE
UL. SOBIESKIEGO 69, 67-300 SZPROTAWA; tel. 0-68-37 62 718,
e-mail: , www: